Welcome to www.denhinamduong.net

Sĩ Quan Hải Quân khóa 22
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Địa chỉ hiện tại Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang Khóa 22

Trước hết cám ơn Nguyễn Văn Châu VN cùng một số bạn bè khác nhiệt tình ủng hộ đã bỏ nhiều thì giờ sửa chữa update phần địa chỉ của bạn bè trên toàn thế giới. Từ nay trên trang Web của chúng ta đã có trang địa chỉ mới. Tuy không hoàn toàn 100% chính xác nhưng phần nào chúng ta cũng có thể từ đây liên lạc với nhau khi cần thiết. Tuy vậy vẫn có một số bạn không muốn để chi tiết cá nhân vào đây. Email cho chúng tôi ở: tronnd22@yahoo.com hoặc samurai@gmail.com chúng tôi sẽ lấy ra hoặc điều chỉnh lại theo ý bạn. . Vì đây là trang nội bộ do đó yêu cầu

 

Mọi yêu cầu Email: tronnd22@yahoo.com
| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |