Welcome to www.denhinamduong.net

Sĩ Quan Hải Quân khóa 22
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.

SỰ RA ĐỜI ĐỆ NHỊ NAM DƯƠNG

 Bước vào đầu thập niên 70s,cường độ chiến tranh Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động. Cuộc chiến bắt đầu biến thể từ hình thái du kích chiến qua giai đoạn chiến tranh quy ước trận địa chiến. Chương trình Việt Nam hóa chiến tranh bắt đầu. Tại trường SQHQ/TTHL/HQ NhaTrang, một ngày đẹp trời, từng cơn gió nhẹ từ biển thổi vào làm xao động hai hàng dừa xanh trên con đường DuyTân dài thẳng tấp. Hơn 248 chàng trai trẻ từ khắp các nẻo đường quê hương đất nước đổ về đây. Trên thao diễn trường  nắng cháy, hàng hàng cánh tay đưa lên nguyện một lòng đem đời trai Việt hiến thân phục vụ cho Tổ quốc.

Tang bồng hồ thỉ nam nhi chí
Nam Dương nhị thứ tổ quốc ghi

          Những lời thề vang động cả một góc trời. . . Khóa 22 Ðệ Nhị Nam Dương  từ đó được chính thức ra đời...

Vài nét về khóa 22_Đệ Nhị Nam Dương.

          Theo truyền thống quân trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang . Các Sĩ quan khóa sinh phải đi qua giai đoạn "Huấn Nhục" 4 tuần lể đầu tiên trước khi thực sự được gắn lon Alpha trên cầu vai.
          Khóa 22 ÐNND được chia làm thành 2 đại đội. Ðại đội 1 ( mang bảng màu vàng ) Ðại đội 2 ( mang bảng màu đỏ) Mỗi Ðại đội được chia làm thành 6 Trung đội ( gồm 3 Trung đội ngành Chỉ Huy và 3 Trung đội ngành Cơ Khí ). Với truyền thống tự chỉ huy, mỗi Ðại đội và Trung đội được đặt dưới quyền chỉ huy của Sinh viên Ðại đội trưởng hoặc Sinh viên Trung đội trưởng.

          Trong thời gian đàn em, SV/ÐÐT là ND2 Vũ đức Cương và ND2 Hồ văn Năm. Nhưng khi lên giai đoạn đàn anh, ND2 Vũ đức Cương trở thành SV Tiểu đoàn Trưởng TÐ/SVSQ, ND2 Hồ văn Năm và ND2 Lê bá Thoại được chỉ định làm Ðại đội trưởng khóa đàn em ( khóa 23 ) do đó ND2 Thái văn Danh (ÐÐT/ÐÐ2) và ND2 Phạm sơn Hải (ÐÐT/ÐÐ1) được cử lên làm SV/ÐÐT đàn anh. Hai Ðại đội của khóa đàn anh cùng hai Ðại đội của khóa đàn em được hợp thành một Tiểu đoàn được gọi là Tiểu đoàn Sinh Viên Sĩ Quan. Sinh viên Tiểu đoàn trưởng theo truyền thống là SVSQ khóa đàn anh. Tiểu đoàn Sinh Viên Sĩ Quan được đặt dưới sự chỉ huy của một sĩ quan Cán bộ thường là một sĩ quan chỉ huy có cấp bậc Ðại úy hoặc Thiếu tá. Thời gian thụ huấn hải nghiệp thường kéo dài khoảng 1 năm.

           Trong thời gian 6 tháng đầu, khóa 22 sống với khóa 21 và được chỉ huy diều dắt bởi khóa đàn anh 21 - Ðàn anh mang cầu vai "Alpha Omega" trong khi đàn em mang cầu vai "Alpha". Sau khi khóa 21 mãn khóa ra trường thì khóa 22 tự động trở thành khóa đàn anh " Alpha-Omega" và khóa 23 vừa nhập trường trở thành khóa đàn em. Truyền thống cứ thế mà tiếp tục cho những khóa kế tiếp.

          Khóa 22 Ðệ Nhị Nam Dương cũng là khóa đại diện cho trường SQHQ/NT về Saigon diễn hành nhân ngày Quân Lực VNCH 19 tháng 6 năm 1971. Sau cuộc diễn hành tất cả 248 SVSQ/HQ khóa 22 được gởi đi thực tập Hạm đội HQVN trong vòng 1 tháng, sau đó lại trở về quân trường chuẩn bị bài vở cho cuộc thi mãn khóa. Khóa 22 Ðệ Nhị Nam Dương làm lễ mãn khóa ngày 11 tháng 9 năm 1971, sau đó 80% các tân sĩ quan được bổ nhiệm đi các nhiệm sở tuần dương, duyên phòng, lực lượng sông ngòi và các căn cứ yểm trợ tiếp vận, tiếp liệu, sửa chữa của HQ/QLVNCH trên toàn lãnh thổ, 20% các tân sĩ quan (Chỉ Huy) còn lại được gởi lên các chiến hạm Hải quân Hoa Kỳ ( Hạm đội 7 Thái bình Dương ) thực tập hải nghiệp trong thời gian 1-2 tháng, sau đó trở về BTL/HQ Việt Nam chọn nhiệm sở mới khắp 4 vùng chiến thuật thuộc HQ - QLVNCH.

          Sau 1975 Sĩ quan khóa 22 hiện có vào khoảng 130 chiến hữu tại Hoa Kỳ, 7 chiến hữu tại Canada,7 chiến hữu tại Âu châu, 15 chiến hữu tại Úc châu và 40 chiến hữu tại Việt Nam ( một số còn lại vẫn chưa liên lạc được ). Hội Ái Hữu Đệ nhị Nam dương được thành lập năm 1986 tại nam California và tờ Ðặc San K22 đầu tiên được phát hành do ND2 Ðỗ thanh Liêm phụ trách. Tờ Ðặc San K22 bây giờ được phát hành 2 năm một lần trong dịp Ðại Hội thường niên. Tờ Thông Tin Nội Bộ được thay thế là tờ thông tin chính thức của khóa được phát hành mỗi tứ cá nguyệt cho đến bây giờ.

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQNT/K22 |