Welcome to www.denhinamduong.net

Sĩ Quan Hải Quân khóa 22
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
Seattle 46 năm nhìn lại

        
           Những Video clip này do các thân hữu thu lại nên không được chuyên nghiệp lắm. Tuy vậy cũng rất vui và chân tình. Trong những câu thoại bất chợt có thể va chạm một vài cá nhân trong khóa. Nếu có, xin được thông cảm bỏ qua vì bạn bè không có ẩn ý gì. Ban biên tập Website chúng tôi đã Create Youtube account denhinamduong để upload tất cả các video lên Youtube với format unlisted nghĩa là trong youtube.com không có list những video này. Xin đừng bấm vào youtube icon vì bạn sẽ ra khỏi wesite denhinamduong.net. Chúng tôi không chịu trách nhiệm những video phản cảm trong youtube.com. Những Video này chỉ dùng cho nội bộ, do vậy khi xem mong các bạn không copy link gởi ra người ngoài khóa.

Nội dung:
1- Đêm Tâm Tình.
2- Dạ Tiệc.
3- Tài Liệu.

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |