Welcome to www.denhinamduong.net

Nguyen Tron 2015
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Tạo Ringtone by Syncios.

            Trong bài tutorial trước chúng tôi hướng dẩn các bạn cách tạo Ringtone bằng iTune. Một số bạn than phiền là nhiều bước quá không nhớ hết. Trong bài viết này chúng tôi hướng dẩn các bạn một phần mềm rất dể sử dụng đó là Syncios.

1- Prepaire.

Download theo: Link Syncios.
            Chọn Download Windows10/8/7/Vista để download về PC.

            Đây là Freeware, bạn có thể update lên ultimate nhưng nhu cầu hôm nay chúng ta không cần thiết. Sau khi Download bạn install vào PC.

2- Create Ringtone.

Start Syncios.

Bước đầu tiên bạn vào Toolkit> Ringtone Maker

Chọn Choose để tìm file mp3 mà bạn muốn tạo ringtone trong PC của bạn.

Chúng tôi chọn file này để làm thí dụ. Click trên file Syncios tutorial.mp3> Open.

File này dài 3936s chúng ta chỉ cần 30s thôi. Do đó chọn nghe thử đoạn nào thích thì chọn bằng cách kéo 2 mủi tên dưới thanh trượt. Rồi nghe thử. Nhớ chú ý phần set start set end sao cho đủ 30s thôi.

Click Save to PC . Thông thường thì file này sẽ save vào cùng Folder của file đã chọn và có format là m4r.

3- Load vào iPhone hay Smart phone.

Connect iPhone vào PC qua USB. Chọn My Devices. Nếu không open my Devices được thì Close Syncios rồi start trở lại.

Chọn Media> Ringtone. Kéo file Tutorial Syncios vào Syncios software. Say No, thank nếu có hỏi.

Bây giờ Disconnect iPhone và PC. Start iPhone> Settings> Sounds> Ringtons chúng ta sẽ thấy File Syncios Tutorial

Nếu muốn Delete Ringtone trong iPhone chúng ta connect iphone to PC Start Syncios>Device> Media> Ringtone. Select> Right click> Delete.

Enjoy!

 

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |