Welcome to www.denhinamduong.net

Nguyen Tron 2015
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Tạo Ringtone by iTune

       Hiện nay trên Internet có rất nhiều Ring Tone files cho free hoặc bán giá $2.50. Tuy nhiên làm Ringtones riêng cho mình có lẽ sẽ thú vị hơn. Thao tác này cũng không khó . Xin theo dỏi bài viết sau.

 1- Prepaire.

Computer.
Download và Install vào computer app iTune. Download tại đây.
iTund 64Bit
iTune 32Bit

a- Start PC and Record sound.
Hiện nay hầu hết các Window từ 7 đến 10 đều có  Sound Recorder.

Tuy vậy bạn vẫn có thể record audio theo device bạn có.
Chúng tôi record audio và save vào Desktop đặt tên là song để dể theo dỏi.

Audio bạn record phải dưới 30 giây và extention .mp3. Bạn có thể Download từ Internet những mp3 tiếng chim kêu vượn hú tùy thích.

2- Tạo Ringtone

Open iTune. Chọn Songs trong list phía bên trái  rồi kéo  Song.mp3 vào .

Chú ý phần này quan trọng.

Chọn File trong iTune theo hình minh họ để convert Extention .mp3 sang. m4a.

Trong iTune hiện có 2 files: .mp3 và. m4a

Thực sự Extention của Ring Tone là m4r chứ không phải m4a. Công việc tiếp theo là Convert .m4a sang m4r.

Kéo Song.m4a ra Desktop.

Hãy vào control panel> Appearance and Personalization> Folder Option> View> uncheck Hide Extensions for known files types . Click Apply.

Highlight Song.m4a type lại Song.m4r.

 

Đến đây chúng ta làm xong 1 Ring Tone rồi.

3- Load Ring Tone vào iPhone.

Connect iPhone vào PC. Click icon iPhone

Trong iTune chọn File>Tones rồi kéo Song.m4r vào.

Bây giờ Disconnect iPhone từ PC.

Open iPhone.

Setting> Sounds> Ring Tones>Tone Store. Chúng ta có file Song.m4r trông đó.

Nếu không thích chúng ta connect iPhone vào PC, open lại iTune.

Setting>Sounds>Ring Tones Rightclick Delete.

Chúc Thành công.

Enjoy!

 

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |