Welcome to www.denhinamduong.net

Nguyen Tron 2015
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Speed Up your PC

          Sau khi mua PC về chúng ta dùng một thời gian thì PC trở nên chạy chậm dần. Thậm chí PC mới mua vẫn còn chậm đối với người thích vận tốc nhanh.
Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số thủ thuật giúp bạn làm thế nào cho PC của bạn hoạt động nhanh hơn. Bạn yên tâm phương pháp này chúng tôi áp dụng hầu hết trên PC của thân hữu rồi.
1- PC Mới mua về.
Khi PC mới mua hầu hết là hoạt động nhanh. Tuy nhiên đó không phải là vận tốc mà người dùng mong muốn. Bởi vì khi sản xuất PC hãng đã cài đặt rất nhiều softwares liên quan đến nhu cầu của hãng mà chúng ta không cần đến. Do đó chúng ta cần giữ lại những gì cần dùng mà thôi.

 

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |