Welcome to www.denhinamduong.net

Nguyen Tron 2015
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

How to Instal Windows 10.

          Đây là win10 Version 1809 64bit mới nhất hiện nay. Download tại đây.
1- Nếu PC vẫn còn work. Right click> Open Windows Explorer. Run Setup> Install.
2- Nếu PC không thể Start được windows thì phải Burn W10 1809 64 ISO vào DVD rồi tùy dòng PC của bạn mà Install.
Khi xong chúng ta Activate bản quyền như sau:
3- Vào Command Prompt (Admin) Copy
slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX > Enter
slmgr/skms kms.digiboy.ir > Enter
slmgr /ato > Enter
4- Vào PC> Right click kiểm tra Bản quyền.
Có thể Update Window thoải mái.
Chúc thành công.
Nguyen Tron

 

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |