<

Welcome to www.denhinamduong.net

Nguyen Tron 2015
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Softwares cần thiết cho Desktop và Laptop.

          Thông thường có những người tốt bụng Crack software họ có rồi upload lên internet chia sẽ cho người khác, cũng có người bỏ theo Virus hoặc Adwares nhầm mục đích riêng. Do đó khi download về máy và Install bạn phải vô cùng chú ý để loại bỏ hoặc theo dỏi những gì không cần thiết để tránh những Adwares hoặc Virus tràn ngập trong PC của bạn. Tuy nhiên tất cả những softwares trong trang Web này chúng tôi đã test virus rồi, bạn yên tâm download về sử dụng.
Trong trang này chúng tôi lần lượt tìm kiếm và hướng dẩn giúp bạn cách dùng từng software để bạn không mất thời giờ tìm hiểu. Do vì lý do bản quyền của nhà sản xuất nên chúng tôi dùng Password nội bộ xin giới hạn người vào trang này. Mong thông cảm.
Danh sách các softwares đã upload:
Adobe Photoshop 2014 Download
Adobe Affter effect 2014 Download
Adobe Premiere 2014 Download
Adobe Dreamwaver 2014 Download
Activate Adobe. Download
Nero suite 2014; Download
Nero Content Pack Download
Microsoft Office 2010 và 2013 Download
Activate Ms Office Download
JZip Download
Anti Malware. Download
Malwarebyte's Download
CCleaner Download
FixCleaner Download
Dll-files Fixer Download
SpyHunter Download

 

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |