<

Welcome to www.denhinamduong.net

Nguyen Tron 2015
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Những Softwares cần thiết.

Những phần mềm thông dụng không thể thiếu cho máy vi tính ( Jan, 2010)

Trước khi Download những Softwares về PC bạn cần lưu ý đôi điều. Thông thường những softwares miễn phí thường đi kèm theo nhiều Virus hoặc Adwares. Do đó khi Install bạn phải vô cùng chú ý để Decline những gì không cần thiết để tránh những softwares không cần hoặc Virus tràn ngập trong PC của bạn. Tuy vậy tất cả những softwares trong trang Web này chúng tôi đã test rồi, bạn yên tâm.

Download và Install tất cả phần mềm của Adobe CC 2017.
1- Softwares With License
Download tại đây

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |