<

Welcome to www.denhinamduong.net

Nguyen Tron 2015
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Softwares

         Trong một máy computer đòi hỏi phải có 2 phần: Hardwares và softwares. Trong nội dung bài này chúng tôi chỉ bàn về Softwares mà thôi. Hiện nay trên Google rất nhiều softwares đã được upload lên. Tuy nhiên có những softwares dùng được có cái lại không. Đôi khi bạn install còn bị các Addwares hay Virus chạy theo rất phiền phức. Trong trang này các softwares chúng tôi giới thiệu là những softwares chúng tôi đã test rồi nên các bạn Dowload về thoải mái không sợ gì. Softwares có 2 loại:

1- FreeWares

2- Softwares

3- Tutorials

Mọi thắc mắc xin liên lạc: tronnd22@yahoo.com

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |