Welcome to www.denhinamduong.net

Nguyen Tron 2015
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
How to Download and Install all Adobe suite CC 2017

        Hiện nay người chơi ảnh chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều nghĩ đến làm sao sở hữu một software photoshop. Tuy nhiên giá thành cũng rất cao so với những người chơi ảnh nghiệp dư. Trong bài này chúng tôi có thể giúp bạn làm thế nào để Install về dùng thử (trial).
Trước hết bạn Download Freeware tại đây> CreativeCloudSet-Up. Freeware này đang Zip trong folder nên bạn cần phải có Jzip để open rồi Install vào PC. Nếu chưa có thì download tại đây> Jzip tại đây và install vào PC.
       Sau khi Install xong bạn.  Open Icon Adobe CreativeCloud. Bạn phải Create free account với Adobe để được download hoặc Install softwares về dùng thử trong 30 ngày. Sau đó nếu bạn thích bạn có thể bỏ tiền mua. Chọn Get an Adobe ID. Điền tất cả Info vào Account. Nhớ ghi lại tất cả Info để sau này cần Sign in hoặc Sign out. Bây giờ Sign in để được Install các softwares của Adobe.


        Chọn Apps rồi tùy chọn software bạn cần để start trail.

Trong panel này có rất nhiều softwares của Adobe. Photoshop, After Effect, Premiere ....Ở đây chúng tôi chọn Adobe Acrobat DC vì các software khác chúng tôi đã download rồi.


Bây giờ tất cả softwares của Adobe đều chứa ở Adobe Cloud nên không cần Download mà Install trực tiếp vào PC và sẽ ở trong C:/ Programm Files/Adobe/software . Nếu là 32Bit thì locate trong C:/ Programm Files(x86) /Adobe/Software. Trên Desktop sẽ có Icon software vừa Install. Double Click để Open.


Bạn đã có Software CC 2017 để trải nghiệm rồi. Software này chỉ cho thử có 7 ngày.


Chúc bạn vui vẻ.
Bạn có thể vào đây xin bản quyền vĩnh viễn

Cali 4/15/2017

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |