Welcome to www.denhinamduong.net

Sĩ Quan Hải Quân Khóa 22
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Gây quỹ ngày: 5-26-2016
Kết thúc ngày:6-2-2016
Tạm tổng kết ngày 6-12-2016: $875 USA

Tương trợ Lê Bách Khoa

Hiện nay BDD tại Mỹ đã nhận được số tiền là $875 USA:
1- Từ BDD nam CA.
- Tôn Thất Quỳnh Kiểm $50
- Trần Duy Thủy $50
- Nguyễn văn Toàn $50
- Trình Tấn Viễn $50
- Từ bạn DNND (dấu tên) $205
- Võ Tư $50
- Đào Quốc Hiễn $50
- Lê Đăng Khoa $50
- Nguyễn Đình Dũng $20
- Mai văn Tra $20
- Đặng văn Xê $20
- Trần văn Thế $50
- Lê minh Hiền $50
- Cẫm Sa $20
- Nguyễn Đăng Trơn $20
- Phạm Công Minh $20
- Nguyễn Trung Đức $100
2- Từ BDD tại VN.
- Chưa tổng kết

Gây quỹ ngày: 12-01-2015
Kết thúc ngày: 12-30-2015
Tổng kết: $630 USA

Tương trợ Trần Trịnh Minh

Hiện nay BDD đang ra sức gây quỹ giúp đở bạn Trần Trịnh Minh. Các nguồn giúp đở gồm:
1- Từ BDD nam CA.
-Vũ Duy Phúc $50
-Nguyễn Đình Dũng $20
-Nguyễn đăng Trơn $20
-Phạm N. Cẫm Sa $20
-Tôn T. Q Kiễm $20
-Đào Quốc Hiễn $50
-Vũ Đức Cương $100
-Hồ Đình Hoát $50
-Nguyễn Thanh $100
-Trần Duy Thủy $50
-Nguyễn Hữu Phan $100
-Lê Văn Đơ $50
2- Trực tiếp tử VN.
- Đỗ Kim Tính $200.00
- Nguyễn Gia Hưng $100.00
- Phạm Trọng Hoàng $100.00
-Vương Đình Ánh $1,550,000.00VN

Tương trợ Nguyễn văn Trọng.

    Sau một thời gian dài vận động gây quỹ tương trợ cho bạn Nguyễn văn Trọng vừa bị tai nạn tại VN.
Nhờ sự nhiệt tình của bạn bè hôm nay 9-15-2015 Ban đại diện chúng tôi xin được kết toán như sau:
Trần Duy Thủy: $100.
Nguyễn Phan: $100.
Nguyễn văn Vy: $100.
Nguyễn văn Phước: $50.
Lai văn Hảo: $50.
Đổ văn Liêm: $40.
Nguyễn Thanh: $50.
Đặng Hoàng Hạnh: $50.
Tôn Thất Quỳnh Kiểm: $100
Tổng cộng: $640
Số tiền này BDD sẽ gởi về Ngyễn Phong VN để nhờ chuyển đến Trọng. Chúc bạn Trọng sớm bình phục.
Ban đại diện hội ái hữu Đệ nhị Nam Dương niên khóa 2015-2017 chân thành cám ơn các bạn.

Tôn Thất Quỳnh Kiểm: Hội Trưởng.
Nguyễn Đăng Trơn: Trưởng ban thông tin & Liên lạc.

Tương trợ Lương văn Phổ

Sau khi được tin hoàn cảnh khó bạn Lương văn Phổ. Ban đại diện chúng tôi đã phát động kêu gọi bạn bè trong khóa giúp đở. Hôm nay 9-30-2015 chúng tôi xin được kết thúc như sau:
Nguyễn Văn Vy $100.00
Nguyễn Văn Phước $50.
Đào Quốc Hiển $100.00
Phạm Trọng Hoàng $100.00
Phạm Ngọc Mạo $50.00
Đặng Hoàng Hạnh $50.00
Đinh Văn Chánh $100.00
Nguyễn Văn Hầu $50.00
Nguyễn Tấn Khải $50.00
Trần Văn Thế $50.00
Trình Tấn Viễn $50.00
Tôn T. Q Kiểm $50.00.

Tôn Thất Quỳnh Kiểm: Hội Trưởng.
Nguyễn Đăng Trơn: Trưởng ban thông tin & Liên lạc.

 

 

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |