Welcome to www.denhinamduong.net

Sĩ Quan Hải Quân Khóa 22
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Tiểu sữ Phan Đình Lương

 

Phuoc Pham <phamhuuphuochqk22@yahoo.com>
To:Yahoogroups,NVTrong22,Hung Trong Nguyen,Phong Nguyen K22,Tuan Nguyenvan
Mar 8 at 7:58 PM
Chào các bạn,

Hôm nay 9/3/2019 2 bạn ND2 Lương Văn Phổ và Nguyễn Gan đã từ Phan rang đi Cam Ranh phúng điếu ND2 Phan Đình Lương. Vì nhận được tin báo bạn Lương qua đời, nhưng vì không có số ĐT và địa chỉ liên lạc của bạn Lương nên không nắm được thông tin chương trình tang lễ. Theo lời chị Lương là bạn Phan Đình Lương đã mất vì bệnh Sơ gan cổ trướng, thời gian qua bạn Lương vì mặc cảm chi đó nên đã không liên lạc với nhóm 22.

Sáng nay 9/3 hai bạn Phổ và Gan đã đến nhà bạn Lương lúc 8g thì đã di quan lúc 4g sáng và hạ huyệt lúc 6g sáng nay, coi như đã trễ một bước, không thực hiện được vòng hoa phúng điếu cho ND2 Phan Đình Lương, và tất cả số tiền góp được gom thành tiền phúng điếu . Chi tiết như sau:

1. Trích quỹ 22 hải ngoại 50USD =khoảng 1.100.000đ (ĐQ.Hiển sẽ gởi về)
2. Trích quỹ 22 trong nước:                     1.000.000đ
3. Nguyễn Trọng Hùng                                500.00đ
4. Phạm Hữu Phước                                 200.000đ
5. Nguyễn Văn Trọng                                 200.000đ
6. Trịnh Văn Bé                                          200.000đ
7. Nguyễn Đình Trang                                200.000đ
                                                             ------------------
   TỔNG CỘNG:                                       3.400.000đ

Tất cả số tiền phúng điếu này đã được bạn Phổ ứng trước và đã trao cho chị Lương tại nhà. Tôi sẽ gởi trả sau.      Chị Lương đã rất cảm động và gởi lời cảm ơn đến toàn thể các bạn HQ22 hải ngoại và trong nước.                                                                  

Số điện thoại liên lạc của nhà chị Lương: 0987.308.577

Đính kèm vài hình ảnh để các bạn xem

Thân chào


right

 

**************************************************************************************

 

 

khai NGUYEN <khai_nguyen561@hotmail.com>
To:denhinamduong22@yahoogroups.com,hien dao,trvch1949@gmail.com,VU D. CUONG,tronnd22@yahoo.com
Mar 8 at 8:12 PM

Hi Hiển,Chỉ, Hoàng, Phước và các ban DNND/22.

Dễ bổ xung them Về sự  NGHIỆP và những net2 Kiêu Hùng của DNND/22 .PHAN DÌNH LƯƠNG.

Theo trí nhớ thô thiển của tôi,sau khi ra trường  tháng 9/1971. Thì Lương chọn dơn vị ZD/25 Hòn khoái

Vối chức vụ sĩ quan Tuần Zuyên.Đến mùa Hè Đỏ Lữa 1972 thì một đơn vì Cộng Sản tấn Công vào Z/D 25.Sau suốt đêm cầm cự

Sáng hôm sau bên ta 06 tử thương, Diịch bỏ lại 06 xác.Trong trận này  th/úy Lương dã chiến đấu vô cung Anh Dũng,Tuy bị thương,nhưng vẫn

Cố gắng chỉ Huy  trận Dánh.Tịch thâu một số vũ khí daáng kể củng như dược  tưỡng thưởng Anh Duũng Bội Tinh/ Đồng,cũng như dặc caách Trung úy thưc thu

Khóa 22/DNND chúng ta rất ư hành diện  có một ngươời bạn dôồng khóa rất ư Anh Dũng.Nhân Dây gia dình tôi,cuùng tất cả các bạn hữu Nam Cali xin nghiên mình chào kiính

Cầu Mo0ntg linh Hồn Bạn  PHAN. DIÌNH LUƯƠNG SỚM VỀ NƯỚC CHÚA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập Website.

Đặng văn Sâm: Webmaster.
Nguyễn Đăng Trơn: Editor

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |